top of page
Atlantisch_edited_edited.jpg
INSPIRATIE

'In mijn sculpturen kan ik de tijd en realiteit niet anders denken dan gekoppeld
aan ruimte en mens waarbinnen het gebeuren zich afspeelt.
Op een eigenzinnige wijze wil ik vorm geven aan “zien” en “voelen”.
Een soort VOELEN dat je niet “hebt” maar dat je “bent”. Hier grijpen de sculpturen op twee vlakken in. Je wordt niet alleen geconfronteerd met de vraag “Wat is dat” maar ook met de vraag “Wie ben ik”. Waarnemen is geen neutrale ervaring maar medeplichtigheid.'

FRANS WUYTACK

'Beeldhouwen is voor mij gevoelig gemaakte materie:
hout, brons, marmer en deze met al haar mogelijkheden
laten ademen in het onbewuste, het onbekende, het opstandige.
Verliezers, uitgestotenen, marginalen, gevangenen, het onderdrukte overschot
behoren tot mijn levensvisie waaruit ik ben geboren en die mijn oeuvre bevolken.
Jaren werk in de sloppenwijken van Caracas(Zuid-Amerika), Isolatiecel (Franco Spanje), Vredesactivist levend schild (1990-91 Golfoorlog Irak), Humanitaire actie (oorlog Joegoslavië 1993), confronteerden me met het leven achter de coulissen van de schijn.'


FRANS WUYTACK

 

'On the deepest level, art is a protest against that what is.'

 

MARCUSE

'Mijn atelier is als een alchemistische vaas waarin ik het leven ervaar met de afmetingen van het universum. Vanuit de oergedachte van de mensheid lijkt het heden-zoals alle hedens- daarvan een echo omdat alles een andere werkelijkheid heeft, die losstaat van het dagdagelijkse bestaan...'

FRANS WUYTACK

bottom of page